Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia szkoły

Budynek XIII LO w Łodzi z przed termomodernizacji

Zarys historii XIII LO im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi

Historyczną datą dla naszego liceum był rok 1945. W marcu na polecenie Kuratorium zorganizowano, pierwsze na Bałutach, XII Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum.

Kilkudniowej gościny udzieliła mu najpierw Szkoła 117 przy ulicy Sędziowskiej 8/10, a potem Szkoła 56 przy ulicy Wspólnej, gdzie przyjmowano zapisy uczniów i przeprowadzono egzaminy wstępne. Pierwszą siedzibę szkoła znalazła w budynku przy ulicy Orzeszkowej 31.

W marcu 1945 roku powstały:
  • 3 klasy pierwsze dzienne, w tym jedna przyspieszona;
  • 2 klasy pierwsze wieczorowe dla młodzieży pracującej;
  • 2 klasy drugie: jedna dzienna i jedna wieczorowa;
  • 1 klasa trzecia wieczorowa;
  • 1 klasa czwarta wieczorowa.

W roku szkolnym 1945/1946 do szkoły uczęszczało 207 uczniów. W listopadzie tego roku szkoła otrzymała drugi budynek przy ulicy Przyrodniczej. Zajęcia odbywały się równolegle w dwóch różnych budynkach.

Pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości odbył się w roku szkolnym 1946/1947. Maturę zdawało wówczas 12 uczniów, a egzamin ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, czyli tzw. małą maturę 48 uczniów.

18 maja 1946 roku odbyła się w szkole uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

W roku szkolnym 1948/1949 połączono XII Gimnazjum i Liceum oraz Szkołę Podstawową nr 24. Powstała w ten sposób XII Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego, którą przeniesiono do budynku przy ulicy Mackiewicza 9.

W ciągu następnych lat szkoła przechodziła metamorfozy, stając się najpierw w 1953 roku placówką świecką, nazwaną XIII Szkołą TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego w Łodzi, a w cztery lata później, od 1 września 1957 roku, funkcjonowała już jako XIII Liceum Ogólnokształcące. Kroniki szkolne odnotowują, że 1 marca 1955 roku szkoła obchodziła uroczystość 10-lecia swojego istnienia.

W roku szkolnym 1958/1959 Rada Pedagogiczna XIII LO wystąpiła do Ministerstwa Oświaty z wnioskiem o nadanie liceum imienia bohaterki powstania styczniowego - Marii Piotrowiczowej. Wniosek uzyskał akceptację i w roku szkolnym 1959/1960 Ministerstwo zatwierdziło nazwę szkoły w dzisiejszym pełnym brzmieniu jako XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej. 21 stycznia 1961 roku na Zjeździe Absolwentów z okazji 15-lecia istnienia placówki, uroczyście nadano szkole imię Marii Piotrowiczowej i wręczono kolejny sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy. Od tego roku tradycją szkoły stało się łączenie obchodów rocznicowych powstania styczniowego ze wspomnieniami o Marii Piotrowiczowej. Z tego okresu pochodzi także wierszowana biografia patronki autorstwa uczennicy klasy XIa - Mieczysławy Walczak.

Maria Piotrowiczowa
"...Walczyła i niosła pomoc walczącym
I tym na wygnaniach i tym w więzieniach.
Silna, odważna, ofiarna bez granic
Wolną ojczyznę widziała w marzeniach...
Dlatego wyrusza wraz z nim,
Na wroga z kosą uderza.
Do końca broni sztandaru
I ginie śmiercią żołnierza..."

Wtedy też zrodził się ceremoniał szkolny związany z osobą patronki: rajd do Dobrej w rocznicę bitwy, pełnienie warty honorowej przed jej portretem w gmachu liceum, a 1 listopada przy rodzinnym grobowcu Piotrowiczów na Starym Cmentarzu w Łodzi.

W roku 1958 dzięki staraniom dyrektor Macherowej rozpoczęła się budowa nowego skrzydła budynku przy ulicy Mackiewicza 9. W 1961 roku w dobudowanym skrzydle zainstalowano nowoczesne pracownie, ciemnię fotograficzną i salę gimnastyczną.

Jak podają kroniki, 22 maja 1964 roku uroczyście przekazano młodzieży piękne, nowe boisko sportowe razem z częścią spacerową.

W roku szkolnym 1967/1968, dzięki staraniom nauczycielki języka francuskiego - pani Władysławy Roszczyn, Ministerstwo Oświaty zezwoliło na eksperymentalne nauczanie języka francuskiego metodą audiowizualną. Rozszerzone nauczanie francuskiego wprowadzone zostało w roku szkolnym 1969/1970. W następnym roku liceum otrzymało w darze od Republiki Francuskiej, w dowód uznania dla nowatorskich metod prof. Władysławy Roszczynowej, elektroniczną aparaturę do nauczania tego języka. XIII LO było wtedy jedyną placówką oświatową w Łodzi posiadającą tak nowocześnie wyposażone laboratorium językowe. W tym samym roku powstało w szkole koło miłośników języka francuskiego, które zostało włączone do działającego na terenie szkoły UNESCO.

Kolejnym ważnym momentem w dziejach liceum był rok szkolny 1974/1975, kiedy przeniesiono szkołę do nowej siedziby przy ulicy Zuli Pacanowskiej 4. W tym też roku zainicjowano ścisłą współpracę między naszym liceum a Liceum Technicznym w Miluzie, w Alzacji. Bezdewizowa wymiana uczniów XIII LO i młodzieży z liceum w Miluzie trwała do 1980 roku. Warto wspomnieć, że w roku 1977, a później w 1978 do grona pedagogicznego i uczniowskiego XIII LO dołączono część rady pedagogicznej i uczniów likwidowanych wówczas XI i V LO.

Druga połowa lat osiemdziesiątych postawiła przed liceum nowe wyzwania. Konieczność sprostania wymaganiom sprawiła, że w roku 1987 wprowadzono klasy profilowane: matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne, a od roku szkolnego 1993/1994 realizowano programy autorskie:

1993 autorski program klasy turystycznej Władysława Mrozowskiego,

1993 autorski program klasy matematyczno-informatycznej Zbigniewa Szopki,

1994 autorski program klasy biologiczno-chemicznej Gabrieli Pajor i Barbary Górskiej,

1994 autorski program klasy romańskiej Aleksandry Ratuszniak, z poszerzonymi językami: francuskim, włoskim, hiszpańskim i łaciną,

1994 autorski program klasy matematyczno-informatycznej Alicji Stelmach i Wojciecha Kolańskiego (klasa pod patronatem Politechniki Łódzkiej),

1995 autorski program klasy językowo-informatycznej Kamili Bibel,

1996 autorski program klasy matematyczno-językowej Janiny Polańskiej, z poszerzonymi językami: francuskim i angielskim,

1997 otwarto pierwszą w Łodzi, a siódmą w Polsce, klasę dwujęzyczną, z wykładowym językiem francuskim,

1997 autorski program klasy ekologicznej Urszuli Rek, z poszerzonym programem matematyki,

1997 autorski program klasy matematyczno-informatycznej (powtórzenie programu),

1998 autorski program klasy geograficzno-historycznej Grażyny Sobczyńskiej,

1999 autorski program klasy matematyczno-fizycznej (powtórzenie programu),

2000 autorski program klasy matematyczno-informatycznej (powtórzenie programu),

2000 autorski program klasy językowo-informatycznej (powtórzenie programu),

2001 autorska trzecia klasa gimnazjum dwujęzycznego Barbary Górskiej i Aleksandry Ratuszniak.

Ważnym wydarzeniem w dziejach liceum była rocznica 50-lecia szkoły. 25.11.1995 roku odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział emerytowani i pracujący wówczas nauczyciele, absolwenci, a także młodzież liceum. Z tej okazji rada pedagogiczna, z inicjatywy dyrektora szkoły Elżbiety Wodzyńskiej, uchwaliła wprowadzenie odznaki "Zasłużony dla XIII". Od tego roku odznakę przyznaje się osobom zasłużonym dla rozwoju szkoły.

W związku z 50-leciem XIII Liceum Ogólnokształcącego jeden z absolwentów (Henryk Przybylski) przekazał szkole jej pierwszy sztandar z roku 1946. Sztandar ten przechowywała, na prośbę ówczesnej dyrektorki pani Łucji Macherowej, jego matka - pani Czesława Przybylska.

W roku 1997 w XIII LO powstała pierwsza w Łodzi klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim. Od tego momentu szkoła ściśle współpracuje z Ambasadą Francji w Warszawie.

W roku szkolnym 2005/2006 XIII Liceum Ogólnokształcące obchodziło 60-lecie swojego istnienia. Uroczystość odbyła się 4 grudnia 2005 w Teatrze Muzycznym. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce. Wśród gości znaleźli się emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, a także absolwenci i rodzice. Zostały wręczone odznaki "Zasłużony dla XIII LO" oraz "Honorowa odznaka XIII LO". W murach szkoły spotkali się nauczyciele, uczniowie, absolwenci i pracownicy szkoły. Był to trzeci zjazd absolwentów Trzynastki.

W 2007 roku, z inicjatywy dyrektor Barbary Górskiej, ufundowany został nowy sztandar szkoły. Fundatorami zostali nauczyciele, rodzice, uczniowie i Urząd Miasta Łodzi. Poświęcenie sztandaru nastąpiło w czasie uroczystej mszy świętej 27 kwietnia 2007 roku.

W roku szkolnym 2007/2008 sekcja dwujęzyczna świętowała 10-lecie swego istnienia.