Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O szkole

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi to szkoła, która  pozwala osiągnąć wykształcenie średnie i  umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi.

 

Szkoła kształci w trzech podstawowych profilach: humanistycznym, medycznym i politechnicznym.

 

Szkoła realizuje kształcenie dwujęzyczne pod patronatem Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego Warszawie;

 

Szkoła prowadzi klasy wstępne z językiem francuskim przygotowujące do kontynuowania nauki w oddziale dwujęzycznym.

 

Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania.

 

Szkoła realizuje podstawy programowe w oparciu o ramowe plany nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Szkoła realizuje od 2 do 3 przedmiotów ujętych w zakresie rozszerzonym.

 

Przedmioty rozszerzone to: historia, geografia, język polski biologii, chemia, matematyka, fizyka, język angielski.

 

Szkoła organizuje  nauczania języków obcych nowożytnych. Języki nauczane w szkole to: angielski, francuski, niemiecki, włoski

 

Szkoła kształtuje u uczniów umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną .

Godzina lekcyjna trwa 45minut.

 

Przerwy trwają10 minut, długa przerwa po 4godzine lekcyjnej trwa 20minut.

 

Obowiązkowe zajęcia w tygodniowym planie lekcyjnym realizowane  są od godz.7.20 do godz.16.30.

Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspiera ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Szkoła:
- dąży do zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
- przygotowuje do dojrzałego życia oraz pełnienia określonej roli w społeczeństwie

Про навчальний заклад

XIII Середня школа Марії Пйотровічової в Лодзі - це школа, яка дозволяє здобути середню освіту і дозволяє отримати атестат зрілості після здачі іспиту матури

 

Школа організовує навчання для людей, які не є громадянами Польщі.

 

Школа навчається за трьома основними профілями: гуманітарним, медичним та політехнічним.

 

Школа надає двомовну освіту під патронатом посольства Франції в Польщі та Французького інституту у Варшаві;

 

Школа проводить вступні заняття з французької мови, готуючись до продовження навчання в двомовному класі.

У школі проводяться двомовні класи з французькою як другою мовою навчання.

 

Школа реалізує основну навчальну програму на основі рамкових навчальних планів відповідно до чинних нормативно-правових актів МОН.

 

У школі реалізується від 2 до 3 предметів, що входять в розширену сферу застосування.

 

Розширеними предметами є: історія, географія, мова польська біологія, хімія, математика, фізика, англійська мова.

 

У навчальному закладі організовано викладання сучасних іноземних мов. Мови, що викладаються в школі: англійська, французька, німецька, італійська

 

Школа розвиває в учнів навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Школа надає учням психолого-педагогічну допомогу.

 

Година уроку триває 45 хвилин.

 

Перерви тривають 10 хвилин, тривала перерва після 4 годин уроку триває 20 хвилин.

 

Обов'язкові заняття в тижневому плані уроку проводяться з 7.20 до 16.30.

 

Школа забезпечує інтеграцію непольських громадян зі шкільним середовищем і підтримує їх у подоланні труднощів адаптації, пов'язаних з культурними відмінностями або змінами в освітньому середовищі.

 

Школа:

- прагне забезпечити всебічний розвиток учнів,
- підтримує виховну роль сім'ї,
- готується до зрілого життя і до того, щоб відігравати певну роль в суспільстві