Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O szkole

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi to szkoła, która  pozwala osiągnąć wykształcenie średnie i  umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi.

 

Szkoła kształci w trzech podstawowych profilach: humanistycznym, medycznym i politechnicznym.

 

Szkoła realizuje kształcenie dwujęzyczne pod patronatem Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego Warszawie;

 

Szkoła prowadzi klasy wstępne z językiem francuskim przygotowujące do kontynuowania nauki w oddziale dwujęzycznym.

 

Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania.

 

Szkoła realizuje podstawy programowe w oparciu o ramowe plany nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Szkoła realizuje od 2 do 3 przedmiotów ujętych w zakresie rozszerzonym.

 

Przedmioty rozszerzone to: historia, geografia, język polski biologii, chemia, matematyka, fizyka, język angielski.

 

Szkoła organizuje  nauczania języków obcych nowożytnych. Języki nauczane w szkole to: angielski, francuski, niemiecki, włoski

 

Szkoła kształtuje u uczniów umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną .

Godzina lekcyjna trwa 45minut.

 

Przerwy trwają10 minut, długa przerwa po 4godzine lekcyjnej trwa 20minut.

 

Obowiązkowe zajęcia w tygodniowym planie lekcyjnym realizowane  są od godz.7.20 do godz.16.30.

Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspiera ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Szkoła:
- dąży do zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów,
- wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
- przygotowuje do dojrzałego życia oraz pełnienia określonej roli w społeczeństwie

Про навчальний заклад

XIII Середня школа Марії Пйотровічової в Лодзі - це школа, яка дозволяє здобути середню освіту і дозволяє отримати атестат зрілості після здачі іспиту матури

 

Школа організовує навчання для людей, які не є громадянами Польщі.

 

Школа навчається за трьома основними профілями: гуманітарним, медичним та політехнічним.

 

Школа надає двомовну освіту під патронатом посольства Франції в Польщі та Французького інституту у Варшаві;

 

Школа проводить вступні заняття з французької мови, готуючись до продовження навчання в двомовному класі.

У школі проводяться двомовні класи з французькою як другою мовою навчання.

 

Школа реалізує основну навчальну програму на основі рамкових навчальних планів відповідно до чинних нормативно-правових актів МОН.

 

У школі реалізується від 2 до 3 предметів, що входять в розширену сферу застосування.

 

Розширеними предметами є: історія, географія, мова польська біологія, хімія, математика, фізика, англійська мова.

 

У навчальному закладі організовано викладання сучасних іноземних мов. Мови, що викладаються в школі: англійська, французька, німецька, італійська

 

Школа розвиває в учнів навички використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Школа надає учням психолого-педагогічну допомогу.

 

Година уроку триває 45 хвилин.

 

Перерви тривають 10 хвилин, тривала перерва після 4 годин уроку триває 20 хвилин.

 

Обов'язкові заняття в тижневому плані уроку проводяться з 7.20 до 16.30.

 

Школа забезпечує інтеграцію непольських громадян зі шкільним середовищем і підтримує їх у подоланні труднощів адаптації, пов'язаних з культурними відмінностями або змінами в освітньому середовищі.

 

Школа:

- прагне забезпечити всебічний розвиток учнів,
- підтримує виховну роль сім'ї,
- готується до зрілого життя і до того, щоб відігравати певну роль в суспільстві